hover animation preload

Speciál Receptáře na kolenou
Jiljí Záruba -

(Středa, 8. června 2011, 14.09 hod.) Kdybyste redakci Receptáře navštívili minulý pátek, viděli byste kolegyni Kláru Ř., jak po zemi rozkládá hotové a v počítačové tiskárně vytištěné stránky speciálu Receptáře s názvem Léto nás baví. Pěkně jednu stránku vedle druhé. A viděli byste také, jak se hned poté nad stránkami sklání vybrané redakční konsilium v čele s primářem, tedy šéfredaktorem, a stránky přehlíží, komentuje, ale hlavně prohazuje. Tahle činnost není u nás v redakci častá. Každý časopis by totiž měl mít určitý rytmus, a to takový, aby to bylo čtenáři příjemné. Takže konkrétní typ stránek střídají stánky jiného typu, něco je vhodnější vpředu, něco vzadu, je to zkrátka skladba vhodná virtuosů. Speciál Receptáře je vždy jedinečný, proto je možné jej tímto způsobem ladit. Lézt po kolenou a hýbat stranami, dokud nenastane shoda. U Receptáře, který vychází každý měsíc, tohle neděláme, neboť tam je rytmus daný pro celý ročník nebo pro několik ročníků dopředu. V tomhle případě totiž zároveň platí další pravidlo: nic neměnit. Řekněte sami, asi byste byli hodně zmateni, kdybyste na obvyklém místě nenašli to, co tam v pohodě nacházíte po řadu měsíců. Když někdo znenadání byť jen o pět centimetrů zvýší schody, po kterých denně chodíte, asi vám to nebude po chuti. Tedy budete-li přes obvázaná ústa vůbec nějakou chuť cítit.
A tak je to i s Receptářem: dodržujeme rytmus i stálé rubriky na stálých místech. Jenže co máme dělat s jedinci, a jsou tací, kteří časopisem listují odzadu?

0 komentářů:

Okomentovat