hover animation preload

Kdo šlehá koho, čeho, čí
Jan Tomášek -

V pondělí vyšlehávají hospodyně všechny členy domácnosti, se šleháním mohou začít už v neděli. Takové pomlázce se říká rodinná. Názvem rodičovská pomlázka se zase označuje výplata vlastních dětí. Ta se zpravidla odehrává při splétání prutů. Pomlázkou maličkých zase rozumíme tu, při níž malé děti chodí šlehat své kmotry a babičky. Všichni ovšem pokládají za nejvýznamnější pomlázku dospělé mládeže, která se odehrává v pondělí časně ráno, třeba ještě za šera, aby mládenci mohli dívky vyšupat z postele. Chlapec, který přijde první do domu, je nejvíce obdarován. Paní domu si od něj půjčí pomlázku a vyšlehá s ní všechno domácí zvířectvo, aby se také "pomladilo" a získalo sílu ze spletených mladých prutů. A to není všechno. V úterý přijde na řadu pomlázka babská, při níž vdané ženy oplácejí mužům pondělní šlehy.
Není to apríl ani chystaný text do bedekru pro cizince. Jen popis dávných lidových zvyků přepsaný z minulého času do přítomného a budoucího. To aby zejména vám, kterým přijde Velikonoční pondělí poněkud zoufalé, svitla naděje, že lidová tradice jednou ožije v celé své síle. Nebo jste ji snad už oživily?

0 komentářů:

Okomentovat